miercuri

20 iulie 2016

Luca 3:6
Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.