marți

19 iulie 2016

Marcu 3:3
Şi Isus a zis omului care avea mâna uscată: „Scoală-te şi stai la mijloc!”