marți

12 iulie 2016

Proverbele 13:3
Cine-şi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.