marți

17 mai 2016

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvîntul, care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoși“, dintre cari cel dintîi sînt eu. 1 Timotei 1:15 VDC