vineri

8 aprilie 2016

Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămîntești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, m’a izbăvit de Legea păcatului și a morții.
Romani 8:1-2 VDC