luni

18 aprilie 2016

Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ține legămîntul și îndurarea pînă la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Deuteronomul 7:9 VDC