sâmbătă

16 aprilie 2016

Iată începutul înțelepciunii: dobîndește înțelepciunea, și cu tot ce ai, dobîndește priceperea.
Proverbe 4:7 VDC