marți

12 aprilie 2016

Boldul morții este păcatul; și puterea păcatului este Legea. Dar mulțămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos!
1 Corinteni 15:56-57 VDC