vineri

1 aprilie 2016

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea pept împotriva uneltirilor diavolului. Efeseni 6:11