miercuri

29 martie 2016

Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe cînd evlavia este folositoare în orice privință, întrucît ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare.
1 Timotei 4:8 VDC