duminică

20 martie 2016

a luat ramuri de finic, și I-a ieșit în întîmpinare, strigînd: „Osana! Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!“
Ioan 12:13 VDC