miercuri

16 martie 2016

Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blîndeța înțelepciunii!
Iacov 3:13 VDC