miercuri

3 Februarie 2016

Să se bucure toți cei ce-și găsesc refugiul în Tine! Pe vecie să strige de bucurie! Ocrotește-i Tu, ca să strige de bucurie toți cei ce iubesc Numele Tău.
Psalmi 5:11 NTR