sâmbătă

27 Februarie 2016

Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!
Proverbe 20:7 VDC