duminică

21 Februarie 2016

„Mîniați-vă și nu păcătuiți“. Să n’apună soarele peste mînia voastră, și să nu dați prilej diavolului. Efeseni 4:26-27