marți

16 Februarie 2016

Pot totul în Cristos, Care mă întărește.
Filipeni 4:13 NTR