luni

18 ianuarie 2016

pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități. Toate au fost create prin El și pentru El.
Coloseni 1:16 NTR