luni

7 decembrie 2015

Și Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a Singurului născut din Tatăl , plin de har și de adevăr.

Ioan 1:14