miercuri

2 decembrie 2015

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință; și aceasta vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu;
Efeseni 2:8 NTR