joi

10 decembrie 2015

Lumina adevărată, Care îl luminează pe orice om, venea în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.

Ioan 1:9-10 NTR