luni

9 noiembrie 2015

Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngâmfare, ci, în smerenie, considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă.
Filipeni 2:3 NTR