luni

23 noiembrie 2015

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Său nespus de mare!
2 Corinteni 9:15 NTR