duminică

1 Noiembrie 2015

Domnul este aproape de toți cei ce-L cheamă, de toți cei ce-L cheamă în adevăr.
Psalmi 145:18 NTR