sâmbătă

3 octombrie 2015

Isus i-a răspuns: – Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu; și Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.

Ioan 14:23 NTR