miercuri

28 octombrie 2015

Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1:7 NTR http://bible.com/126/1jn.1.7.NTR