miercuri

14 octombrie 2015

Carnea și inima pot să mi se prăpădească, dar Dumnezeu este stânca inimii mele și partea mea de moștenire pe vecie.

Psalmi 73:26 NTR