marți

8 septembrie 2015

Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul! El păzește sufletele credincioșilor Săi și îi scapă din mâna celor răi.
Psalmi 97:10 NTR