luni

7 Septembrie 2015

Domnul i S-a arătat de departe, zicându-i:
Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea Îmi păstrez îndurarea față de tine!
Ieremia 31:3