marți

29 septembrie 2015

„Așa vorbește Domnul, Cel Care a făcut pământul, Domnul, Care l-a modelat și l-a statornicit, El, al Cărui Nume este Domnul: «Cheamă-Mă și-ți voi răspunde! Îți voi aduce la cunoștință lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști.»

Ieremia 33:2-3 NTR