miercuri

16 Septembrie 2015

Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viață și pace.
Romani 8:6 NTR