marți

19 februarie 2019

Nu se cuvine regilor, Lemuele, nu se cuvine regilor să bea vin, nici conducătorilor să dorească băuturi tari, ca nu cumva, bând, să uite hotărârile legii , și să încalce drepturile tuturor celor asupriți.

Proverbe 31:4‭-‬5 NTR

luni

18 februarie 2019

Farmecul este înșelător și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Proverbe 31:30 NTR

sâmbătă

16 februarie 2019

Nădăjduiește în Domnul și păzește calea Lui, iar El te va înălța ca să stăpânești țara și vei vedea nimicirea celor răi!

Psalmii 37:34 NTR

vineri

15 februarie 2019

depărtează de la mine falsitatea și cuvântul mincinos; nu‑mi da nici sărăcie, nici bogăție; hrănește‑mă doar cu pâinea rânduită mie, ca nu cumva în bogăție să mă lepăd de Tine și să spun: «Cine este Domnul ?» sau, în sărăcie fiind, să fur și să necinstesc Numele Dumnezeului meu.

Proverbe 30:8‭-‬9 NTR

joi

14 februarie 2019

Când un om înțelept se judecă cu un nebun, acesta se mânie sau râde, dar pace nu se face.

Proverbe 29:9 NTR

miercuri

13 februarie 2019

Nu este bine să fii părtinitor; omul păcătuiește chiar și pentru o bucată de pâine.

Proverbe 28:21 NTR

marți

12 februarie 2019

Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac.

Proverbele 29:1 VDC