vineri

18 mai 2018

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții! Așa cum v‑am iubit Eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.

Ioan 13:34‭-‬35 NTR

joi

17 mai 2018

Cine urmărește dreptatea și bunătatea găsește viață, dreptate și glorie.

Proverbe 21:21

miercuri

16 mai 2018

dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și îi voi vindeca țara.

2 Cronici 7:14 NTR

marți

15 mai 2018

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru acea disciplinare în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pe deplin echipat pentru orice lucrare bună.

2 Timotei 3:16‭-‬17 NTR

luni

14 mai 2018

Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi și pe copiii voștri!

Psalmul 115:14

duminică

13 mai 2018

Dezmierdările sunt înșelătoare și frumuseţea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Proverbele 31:30 VDC

vineri

11 mai 2018

Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut.

Evrei 12:16 VDC