duminică

19 mai 2019

De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.

Psalmul 34:19 VDC

vineri

17 mai 2019

Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îţi va păzi piciorul de cădere.

Proverbele 3:25‭-‬26 VDC

joi

16 mai 2019

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

Proverbele 22:6 VDC

miercuri

15 mai 2019

De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.

2 Timotei 3:12 VDC

marți

14 mai 2019

Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul și îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi. El te va iubi , te va binecuvânta și te va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.

Deuteronomul 7:12‭-‬13 VDC

luni

13 mai 2019

Și dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”

Iosua 24:15 VDC

sâmbătă

11 mai 2019

Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia Eu; da, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!
Isaia 66:13 VDC