marți

19 septembrie 2017

Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ţine legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui.

Deuteronomul 7:9 VDC

luni

18 septembrie 2017

Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

Iacov 1:12

duminică

17 septembrie 2017

Iată începutul înţelepciunii: dobândește înţelepciunea și, cu tot ce ai, dobândește priceperea.

Proverbele 4:7

sâmbătă

16 septembrie 2017

Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.

Ioan 14:21

vineri

15 septembrie 2017

Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.

Isaia 40:28

joi

14 septembrie 2017

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Galateni 5:22‭-‬23

miercuri

13 septembrie 2017

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.

Ioan 1:9