luni

23 octombrie 2017

Căci toţi au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.

Romani 3:23‭-‬24

duminică

22 octombrie 2017

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.

Psalmul 119:105 VDC

vineri

20 octombrie 2017

Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.

Proverbele 15:1

joi

19 octombrie 2017

De aceea lepădaţi orice necurăţie și orice revărsare de răutate și primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.

Iacov 1:21 VDC

miercuri

18 octombrie 2017

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu.

1 Timotei 1:15

marți

17 octombrie 2017

Și orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus și mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Coloseni 3:17

luni

16 octombrie 2017

Căci îţi poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulţești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire.

Deuteronomul 30:16 VDC