marți

17 iulie 2018

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă la Legea Lui.

Psalmii 1:1‭-‬2 NTR

luni

16 iulie 2018

Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este fără putere.

Luca 1:37 NTR

vineri

13 iulie 2018

Cartea aceasta a Legii să nu să se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi și noapte, veghind, astfel încât să poți împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei reuși oriunde vei merge și vei prospera!

Iosua 1:8 NTR

joi

12 iulie 2018

Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.”

1 Petru 3:12 VDC

miercuri

11 iulie 2018

Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloși și iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

Efeseni 4:32

marți

10 iulie 2018

El ne‑a mântuit și ne‑a chemat la o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și a harului Său, pe care ni l‑a dat în Cristos Isus înainte de vremurile veșniciilor,

2 Timotei 1:9 NTR

luni

9 iulie 2018

Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, așa cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.

Ioan 15:10 NTR