vineri

23 martie 2018

Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

Romani 15:4 VDC

joi

22 martie 2018

Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.

Psalmul 91:15 VDC

miercuri

21 martie 2018

V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Ioan 16:33 VDC

marți

20 martie 2018

Încrede‑te în Domnul din toată inima ta și nu te sprijini pe priceperea ta. Recunoaște‑L în toate căile tale, iar El îți va netezi cărările.

Proverbe 3:5‭-‬6 NTR

19 martie 2018

Așadar, să știi că Domnul, Dumnezeul tău, este Dumnezeu, Dumnezeul credincios Care Își ține legământul și îndurarea până la a mia generație față de cei ce‑L iubesc și păzesc poruncile Lui

Deuteronom 7:9 NTR

duminică

18 martie 2018

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu!“ Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și El nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit atunci când este atras de propria lui poftă și momit .

Iacov 1:13‭-‬14

sâmbătă

17 martie 2018

Dobândește înţelepciune, dobândește pricepere; nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele!

Proverbele 4:5 VDC