miercuri

23 august 2017

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum și a celei viitoare.

1 Timotei 4:8 VDC

luni

21 august 2017

Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te’? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

Iosua 1:9 VDC

vineri

18 august 2017

Ce aţi învăţat, ce aţi primit și auzit de la mine și ce aţi văzut în mine, faceţi. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Filipeni 4:9 VDC

joi

17 august 2017

Cine dintre voi este înţelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!
Iacov 3:13

miercuri

16 august 2017

Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu! Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă

Psalmul 143:10 VDC

marți

15 august 2017

Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos.

Filipeni 1:6 VDC

luni

14 august 2017

De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

Romani 8:28 VDC