marți

16 ianuarie 2018

Mai bine puțin, dar cu teamă de Domnul , decât o mare bogăție cu tulburare.

Proverbe 15:16 NTR

luni

15 ianuarie 2018

O inimă cu discernământ dobândește cunoștință, și urechea celor înțelepți caută cunoștință.

Proverbe 18:15 NTR

duminică

14 ianuarie 2018

Nu vă înșelați! Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera.

Galateni 6:7 NTR

13 ianuarie 2018

Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul.

Proverbele 21:2 VDC

vineri

12 ianuarie 2018

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulţi proroci mincinoși.

1 Ioan 4:1 VDC

joi

11 ianuarie 2018

„Mâniați‑vă, dar nu păcătuiți!“ Să nu apună soarele peste mânia voastră, nici să nu dați vreun prilej diavolului!

Efeseni 4:26‭-‬27 NTR

miercuri

10 ianuarie 2018

Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor

Psalmul 119:2 VDC