duminică

18 noiembrie 2018

Dar Tu, Doamne , îmi ești scut! Tu ești slava mea, ești Acela Care îmi ridici capul!
Psalmii 3:3 NTR

vineri

16 noiembrie 2018

Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, Care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos.
1 Corinteni 15:57 NTR

joi

15 noiembrie 2018

Acum, Dumnezeul nostru, noi Îți aducem mulțumiri și lăudăm mărețul Tău Nume.

1 Cronici 29:13 NTR

miercuri

14 Noiembrie 2018

Dar El mi‑a zis: „Harul Meu îți este de ajuns, căci puterea Mea este făcută desăvârșită în neputință.“ Așadar, mă voi lăuda mult mai bucuros cu neputințele mele, pentru ca puterea lui Cristos să rămână peste mine.

2 Corinteni 12:9 NTR

marți

13 noiembrie 2018

Însă îmi privesc viața ca nefiind prețioasă pentru mine, ca să‑mi pot sfârși alergarea și slujba pe care am primit‑o de la Domnul Isus, și anume să depun mărturie despre Evanghelia harului lui Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 20:24 NTR

luni

12 noiembrie 2018

Vedeți ce dragoste ne‑a dăruit Tatăl: să fim numiți copii ai lui Dumnezeu. Și suntem! De aceea nu ne cunoaște lumea: pentru că nu L‑a cunoscut nici pe El.

I Ioan 3:1 NTR

duminică

11 noiembrie 2018

Preaiubitule, mă rog să‑ți meargă bine în toate și să fii sănătos, așa cum îi merge bine sufletului tău.

3 Ioan 1:2 NTR